צרו קשר

מאמרים

ניהול סיכונים אישי ומשפחתי

28 יולי, 2019

מה הוא ניהול סיכונים אישי /משפחתי

סיכון – אירוע שהתרחשותו עלולה לפגוע באדם או בתא המשפחתי. הפגיעה עלולה להיות פגיעה בגוף או בנפש ו/או פגיעה כספית
ניהול סיכונים – תהליך בו מזהים סיכונים, מעריכים את משמעות התרחשותם ומגדירים את אופן ההיערכות להתמודד איתם

כיצד ניהול סיכונים מתבטא בתא האישי והמשפחתי

המודל הקלאסי ממחיש את תהליך ההיערכות לניהול הסיכונים באופן הבא:
האדם העובד קובע את רמת החיים שלו בהתאם לגובה השתכרותו = קו רמת החיים
בפני האדם העובד ניצבים מספר סיכונים היכולים לפגוע ביכולתו לעבוד ולייצר הכנסה ובכך למוטט את קו רמת החיים שלו ו/או של משפחתו:
• מקרה מוות חו"ח
• מקרה של פגיעה/נכות הגורמים לאובדן כושר עבודה מתאונה או מחלה
• מחלה קשה
• מקרה סיעוד
כל אחד מהסיכונים הללו יכול להוריד את רמת החיים של האדם העובד / משפחתו לקו העוני המתבטא בהכנסות המתקבלות בגמלאות הביטוח הלאומי בלבד.

 

 

כיצד ניתן להיערך, להתמודד ולנהל את הסיכונים

1. לבנות ולקיים אורח חיים בריא
2. להגביר את הבטיחות במקום העבודה ובבית
3. לערוך ביטוח המותאם אישית וכלכלית לכל אחד מהסיכונים

ביטוח חיים למקרה מוות חו"ח

• ביטוח חיים נועד להבטיח את ביטחונם הכלכלי של בני משפחת המבוטח במקרה מותו חו"ח, ולהבטיח להם סכום כספי אשר יאפשר להם לשמור על רמת חייהם כפי שהייתה ערב קרות המקרה.
• ביטוח חיים הינו ביטוח מסוג פיצוי המשלם סכום כספי חד פעמי למוטבי המבוטח כפי שנקבעו מראש בעת ההצטרפות לביטוח ולכן ניתן לרכוש ביטוח במס חברות במקביל.
• סכום הפיצוי למוטבים נקבע מראש בעת ההצטרפות לביטוח וניתן להגדילו בכפוף להצהרת בריאות עדכנית (בסכומים גבוהים נדרשים בדיקה רפואית ו/או חיתום פיננסי) ובהתאם לעיסוקו של המבוטח
• הסייג היחיד בפוליסת ביטוח חיים הינו התאבדות במהלך השנה הראשונה לביטוח
• מוטב בפוליסה – הינו האדם אשר נקבע ע"י המבוטח בעת ההצטרפות לביטוח כזכאי לקבלת תגמולי הביטוח בעת מקרה הביטוח.
המבוטח יכול להגדיר מס מוטבים ולעדכן את רשימת המוטבים בפניה בכתב לחברת הביטוח בכל עת

ניהול סיכונים בביטוח חיים למקרה מוות חו"ח

• קביעת סכום הביטוח למקרה מוות חו"ח הינו פועל יוצא של שני פרמטרים מרכזיים:
o רמת החיים הנוכחית של המבוטח
o תיעדוף (בחירה בין אלטרנטיבות)
o לאורך השנים הצורך הביטוחי של מרביתנו השתנה – גיל, מצב משפחתי, כלכלי ועוד – כך שישנה סבירות גבוהה כי קיים תת ביטוח

מה הם הפתרונות הקיימים לעריכת ביטוח חיים:

• עריכת ביטוח פרטי
• עריכת ביטוח במסגרת התנאים הסוציאליים – ביטוח מנהלים (בקרנות הפנסיה קיימת פנסיית שאירים)

ניהול סיכונים בפועל:

1. לבדוק האם קיים כיסוי לפיצוי חד פעמי למוטבים כפי שבחרת
2. האם סכום הפיצוי במקרה של מוות חו"ח מספק את ההגנה למוטבים לפרק הזמן הנדרש:
לדוגמא – שומר על רמת החיים של המשפחה והילדים עד לגיל 24
את סכום הפיצוי החד פעמי כדאי לקבוע בהתייעצות עם בן/בת הזוג ועם גורמי מקצוע
3. יש לבחון את סכום הפיצוי אחת למס שנים ולהתאימו למצב המשפחתי והכלכלי
לדוגמא: אם הצטרפתי לביטוח מנהלים בגיל 30 כרווק והיום אני בן 38 נשוי + 2 ילדים, עלי להגדיל את סכום הביטוח שלי בהתאם ולרכוש ביטוח חיים משלים לסכום הביטוח בו אני מבוטח כעת.
4. קרנות הפנסיה משלמות פנסיית שאירים – פיצוי חודשי אשר נקבע בהתאם למס בני המשפחה: אישה ומספר הילדים ועד לגיל 21 של הילדים. קרן הפנסיה אינה משלמת סכום חד פעמי.
הכוונה לפיצוי חודשי מהשכר המבוטח בקרן הפנסיה